تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - تهیه بنزین طبیعی از جلبک و علف دریایی
تهیه بنزین طبیعی از جلبک و علف دریایی

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:شنبه 10 دی 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]
تهیه بنزین طبیعی از جلبک و علف دریایی...
تهیه بنزین طبیعی از جلبک و علف دریایی
جلبک های دریایی یکی از منابع تهیه سوخت طبیعی هستند.

به گزارش برنا، لارس برونر کارشناس محیط زیست مرکز بیو تکنولوژی در اوبان اسکاتلند است. کار هر روز صبح او جمع اوری نمونه جلبک از شهر زادگاهش جزیره سیل در ساحل غربی اسکاتلند است.

جلبک های دریایی یکی از منابع تهیه سوخت طبیعی هستند. این مرکز به دنبال پیدا کردن بهترین نوع علف های دریایی برا ی تهیه سوخت طبیعی در مقدار انبوه است.

او می گوید: “ما خودمان طرفدار استخراج انبوه منابع طبیعی نیستیم. در اصل می خواهیم کشت آن را بهینه کنیم. نمونه های طبیعی را بگیریم، تخم آنرا تهیه و آن را تولید کنیم.”
جلبک فاقد لیگنین یا ماده ای که باعث رنگ قهوه ای در گیاهان می شود است و سلولز هم ندارد و به همین دلیل برای تجزیه گیاه به متان از گیاهان خشکی بهتر نتیجه می دهد.
ترکیب ملکولی هرکدام از نمونه های جمع آوری شده در بزرگترین بایگانی جلبک اروپا ثبت می شود. بعد با یک روش مخصوص، اجزا تشکیل دهنده به ویژه اسید های چرب جلبک اندازه گیری می‌شود. اسید های چرب جز اصلی تولید انرژی از جلبک است. نتیجه اینکه مقدار سوخت حاصل از هر نوع جلبک محاسبه می شود.

ریز جلبک ها بیشتر برای تولید بنزین طبیعی و جلبک‌های بزرگ برای تولید گاز متان و اتانول طبیعی مورد نظر دانشمندان هستند.اخرین مطالب