تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - سخنانی زیبا از انیشتین
سخنانی زیبا از انیشتین

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:دوشنبه 3 بهمن 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

مجموعه تصاویر سینمائی پیتزا مخلوط


مجموعه تصاویر سینمائی پیتزا مخلوط

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد. یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد؛ این یعنی "نسبیت".


فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم.

من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم.

 

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.


دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.


حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.


زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.


زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.


____________________________________________________________________________
Collection of motion pictures pizza mix

Any fool can make things bigger, more complex and more violent will to move in a direction, a little ingenuity and a lot of courage is needed.

Put your hand on a hot stove for a minute, a time will come to you. Sit with a pretty girl, will come to you a minute, this means "Relativity".


The difference between genius and stupidity is that genius has limits.

I love to travel but hate to.

I have no specific intelligence, just very curious.

Do not try to succeed, but try to get value.


The world is living dangerously. Not because of evil people, but for those who see evil and do something about it.

One of the strongest reasons that lead to human entry into the art and science is escape from everyday life is Rsh’.

For handling, just another way to teach not only the way it is.


It is true that the test of experience, will pass.


Life is like riding a bike. To balance the need to move on.


Life is like riding a bike. To balance the need to move on.
اخرین مطالب