تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - ساختار جهان تک شکل نیست
ساختار جهان تک شکل نیست

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:شنبه 6 اسفند 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

گروهی از فیزیکدانان چینی با بررسی ابرنواخترها اطلاعات جدیدی را ارائه کردند که برمبنای آنها جهان از یک ساختار تک شکل و با خواص برابر تشکیل نشده است.

برمبنای یک اصل کیهان شناختی، زمانی که در مقیاس کیهانی به جهان نگاه می شود هیچ مکان و یا جهت ویژه ای وجود ندارد.

 

کوپرنیک برپایه این اصل کشف کرد که زمین در مرکز جهان نیست و دانشمندان مدرن توانستند قوانین فیزیک جدید را تدوین کنند.

به سبب این اصل کیهان شناختی، دانشمندان همچنین فرض کردند که جهان یک جرم همگن است و بنابراین سراسر آن از یک ساختار تک شکل و دارای خواص برابر تشکیل شده است.

 

این درحالی است که اکنون فیزیکدانان آکادمی علوم چین در پکن با جمع آوری اطلاعات مربوط به 557 ابرنواختر نوع "یک- آ" (Ia) احتمال وجود یک ناهمگنی کیهانی را نشان دادند و به خصوص بار دیگر تائید کردند که ریتم گستردگی جهان در یک جهت سریعتر از جهت دیگر است.

 

نور ابرنواخترهای نوع Ia یک پیک منسجم دارند و به همین دلیل توسط کیهان شناسان به عنوان مدلهای استاندارد برای اندازه گیری فواصل کیهانی با دقت بسیار بالا استفاده می شوند.

 

رصد این ابرنواخترها به دانشمندان اجازه داد که در سال 1998 کشف کنند که جهان نه تنها در حال گسترش است بلکه این گستردگی با یک ریتم درحال شتاب رخ می دهد.

 

رصدهای دیگر ابرنواخترهای نوع Ia در نقاط مختلف آسمان این فرضیه را مطرح کرد که این شتاب نمی تواند در تمام جهت ها تک شکل باشد.

 

فیزیکدان چینی در مطالعات خود پارامتر شتاب منفی (q0) را برای تعیین سطح ناهمگنی نیمکره های کهکشانی شمال و جنوب مورد بررسی قرار دادند. جهت با ارزش q0 حداقل بدان معنی است که جهان با سرعت بیشتری درحال انبساط است.

 

این دانشمندان به منظور بررسی این اطلاعات از دو مدل استفاده کردند که عبارتند از: مدلی که وجود انرژی تاریک را پیش بینی می کند و یک مدل استاندارد بدون انرژی تاریک.

 

این پژوهشگران مشاهده کردند که هر دو مدل نتایج مشابهی را ارائه می کنند و یک انحراف ناهمگن را با q0 به ترتیب 0.76 و 0.79، یک جهت مقدم با حداکثر شتاب و طول خط دید در صورت فلکی ثعلب را نشان می دهد.

 

براساس گزارش PhysOrg، مطالعات پیشین هیچ بررسی آماری چشمگیری را درباره ناهمگنی و اطلاعات دیگری چون میکرو امواج پس زمینه کیهانی، آمارهای مربوط به کهکشانها و هاله های ماده تاریک را ارائه نکرده و تنها فرضیه همگنی و برابری خواص را در مقیاس کیهانی بررسی می کردند.
اخرین مطالب