تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - جهان بر روی یك محور می‌چرخد !
جهان بر روی یك محور می‌چرخد !

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:شنبه 6 اسفند 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]یافته‌های اخیر محققان دانشگاه میشیگان نشان داده كه شكل مهبانگ (انفجار بزرگ) احتمالا بسیار پیچیده‌تر از تصورات پیشین بوده و این كه جهان بر روی یك محور می‌چرخد.

فیزیكدانان و ستاره‌شناسان از مدتها پیش می‌دانستند كه جهان از یك تقارن آینه‌ای مانند یك توپ بسكتبال برخوردار است.

 

محققان برای آزمایش این تقارن فرضی، مسیر چرخش دهها هزار كهكشان مارپیچ را كه توسط تلسكوپ نقشه برداری دیجیتال آسمان اسلون ثبت شده بود، فهرست كردند.

 

محققان موفق به كشف شواهدی از تمایل كهكشانها به چرخش در یك جهت ارجح شده‌اند. آنها مازاد كهكشانهای چپ‌دست یا متمایل به چرخش در خلاف ساعتگرد را در بخشی از آسمان به سمت قطب شمال كهكشان راه‌شیری شناسایی كردند. این اثر تا آن سوی 600 میلیون سال نوری كشیده شده بود.

 

این نتایج بسیار اهمیت دارد ؛ چرا كه با مفهوم پذیرفته شده قبلی در مورد همگرا بودن جهان در مقیاسهای بسیار بزرگ، بدون داشتن جهت خاص تناقض دارد.

 

این كار باعث به وجود آمدن بینش‌های جدید در مورد شكل مهبانگ شده ‌است.یك جهان تقارنی و همگرا ممكن است با یك انفجار كروی‌شكل متقارن شبیه به یك توپ بسكتبال به وجود آمده باشد.

 

به گفته دانشمندان، اگر جهان در حال چرخش به وجود آمده باشد، ممكن است از یك محور ارجح برخوردار بوده و كهكشانها احتمالا آن مفهوم اولیه را حفظ كرده‌اند. آنها بر این باور هستند كه با توجه به شواهد موجود احتمالا جهان هنوز در حال چرخش است.
اخرین مطالب