تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - تصویر جهان از دید یک میگو
تصویر جهان از دید یک میگو

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:یکشنبه 14 اسفند 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]
گروهی از محققان در دانشگاه بریستول موفق به ابداع دوربینی شده اند که می تواند دنیا را به همان شکل که جانداران آبزی صخره های مرجانی می بینند، نمایش دهد.

محققان دانشکده علوم زیستی دانشگاه بریستول برای تصویربرداری از صخره بزرگ مرجانی در جزیره لیزارد با استفاده از این دوربین و بررسی اینکه ساکنان آبها در این منطقه محیط اطراف خود را چگونه می بینند، به سواحل کوئینزلند سفر خواهند کرد.

تصویری که در پایین مشاهده می شود، جهان از دید یک میگو است، این تصویر نوری پلاریزه شده یا قطبیده شده (قطبش یک موج الکترومغناطیسی (مانند نور) نشان‌دهندهٔ جهت بردار میدان الکتریکی آن نسبت به راستای انتشار آن است) را که به چشم انسانها نامرئی هستند، نمایش می دهد.

با وجود اینکه چشم انسان نسبت به نور پلاریزه شده حساس نیست، بسیاری از جانداران آبزی که زیستگاه آنها صخره های مرجانی است کاملا از قابلیت ردیابی این نور برخوردارند.

درک این توانایی در حیوانات آبزی از آنجایی که انسانها قدرت دیدن این نور را ندارند، بسیار دشوار است و از این رو برای درک آن نیازمند تجهیزات ویژه ای مانند عینکهای پلاریزه و دوربینهای پلاریزه کننده، مانند آنچه دانشمندان ابداع کرده اند است.

عملکرد این دوربین اینگونه است: دوربین ابتدا میزان قطبش را محاسبه می کند و سپس تصاویر قطبیده شده را به تصاویری با رنگ غیر واقعی تبدیل می کند، تصویری که در آن رنگهای متفاوت برای نمایش دادن قطبیده شدگی های مختلف نور مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، به گفته محققان این روند کمی به استفاده از دوربینهای فروسرخ شباهت دارد که نور فروسرخ را به رنگهایی که چشم قابلیت دیدن آنها را دارد، تبدیل می کند.

نتایج ابتدایی این مطالعه نشان می دهد بُعد قطبی شدگی جهان بصری در زیر آب از پیچیدگی های بیشتری از آنچه پیش از این تصور می شد، برخوردار است.
اخرین مطالب