تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - صاویری دیدنی از دیوارهای آتش در خورشید!
صاویری دیدنی از دیوارهای آتش در خورشید!

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:دوشنبه 29 اسفند 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

فواره های پلاسمای

مجله نشنال جغرافی گزیده ای از تصاویری تماشایی از شعله ها و دیوارهای آتش که از سطح خورشید زبانه می کشند را منتشر کرده است.

 

این گزیده تصاویر مجله نشنال جغرافی گوشه ای از فواره های پلاسمایی را که از سطح خورشید تا ارتفاع 100 کیلومتر به بیرون پرتاب می شوند به نمایش گذاشته است.

این تصاویری دیدنی حاصل رصدهای اخیری است که توسط منجمان آماتور بخشهای مختلف دنیا انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوار آتش یک دیوار غول پیکر از گاز بسیار داغ از سطح خورشید است که توسط "استفان رمسدن"، منجم آماتور در رنگهای مصنوعی گرفته شده است. به این فواره های پلاسمایی، "ورمهای خورشیدی" گفته می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلقه پلاسما- یک دسته پرتو مارپیچ از گاز داغ و یا پلاسما از سطح خورشید. این عکس را یک منجم آماتور انگلیسی به نام "پت لارنس" با تلسکوپی که با فیلتر تقویت شده گرفته است.  به دفعات، "ورمهای خورشیدی" می ترکند و فورانهای خورشیدی و یا بارقه های بسیار گرم و شدیدی را ایجاد می کنند. بارقه های خورشیدی می توانند هفته ها و یا ماهها به طول انجامند درحالی که فورانها پدیده های بسیار سریعی هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتره خورشیدی- این تصویر ترکیبی در 13 نوامبر گرفته شده است که هم دیسک کامل خورشید و هم ورمهای روی سطح را نشان می دهد. نقاط روشنتر روی سطح، لکه های خورشیدی هستند. این لکه ها در واقع فضاهای با فعالیت مغناطیسی بسیار شدید هستند. هر لکه در این تصویر قطری در حدود 50 هزار کیلومتر دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فواره عظیم- این ورم خورشیدی به وسعت بیش از 80 هزار کیلومتر در تاج گسترده شده است. یک منجم آماتور به نام "آلن فرایدمن" این عکس را گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورمها و رشته ها- این تصویر هم یک ورم خورشیدی و هم یک رشته را نشان می دهد
اخرین مطالب